Aktuální informace
archiv novinek
Lyžařský kurz 10.11.2022 Více
Kyberkriminalita 08.11.2022 Více
WOLFRAM 2022 25.05.2022 Více
Europassy 19.05.2022 Více
EduPage 06.09.2021 Více
Sportovní den 05.12.2019 Více
Erasmus+ 11.11.2019 Více
Soutěž SUSO 11.06.2019 Více
Erasmus+ 01.04.2019 Více
Stipendium MSK 01.05.2017 Více
Infotherma 2016 19.01.2016 Více
Virtuální
prohlídka
Co získáš studiem u nás ? Více informací
Úvodní strana
Menu - HLAVNÍ MENU

TRENDY 2

https://www.ssremesel.cz/media/SOUBORY%20TEXTOVE/PROJEKTY/trendy2/logo%20projekt.jpg 

Rozvoj dalšího profesního vzdělávání ve stavebnictví a elektrotechnice, reg. č. CZ.1.07/3.2.07/03.0108

Cílem projektu je prohloubení znalostí a posílení konkurenceschopnosti pracovníků Moravskoslezského kraje ve výše uvedených odvětvích. Projekt reaguje na neustálý vývoj nových technologií, materiálů, zavádění nových postupů do výroby a v souvislosti s požadavky zaměstnavatelů a potřebou využívání moderních technologií v praxi rozšiřuje odborné znalosti a praktické dovednosti účastníků ve zmíněných odvětvích.
Aktivity projektu budou probíhat s využitím inovativního kombinovaného vzdělávání vytvořeného v projektu (tj. prezenční výuka kombinovaná s e-learningem).

Obsahem projektu budou čtyři profesní vzdělávací moduly, skládající se z teoretické e-learningové části (25 hod./modul) a praktické prezenční části ( 24hod./modul).  Vzdělávací moduly budou zaměřeny na:
Kabelové systémy-spojky,
Kabelové systémy-rozvaděče,
Zateplení budov,
Řezání vysokolegovaných ocelí a slitin hliníku plazmou.

Přínosem pro cílovou skupinu bude zejména získání aktuálních informací, trendů, technologických postupů, nově používaných materiálů apod. ve stavebnictví a elektrotechnice.  Dále pak získání know-how, praktického, osobně a profesně využitelného, nebo sdílení zkušeností cílové skupiny mezi sebou, využití znalostí expertů ze stavební a elektrotechnické praxe pro odborné dotazy a konzultace.

Partnery projektu jsou:                              
Střední škola elektrotechnická Ostrava, Na Jízdárně 30, p. o.;
Střední škola elektrostavební a dřevozpracující, Frýdek-Místek, p. o.
Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v Moravskoslezském kraji a je financován z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.  

Přihlášení do e-learningových modulů z oboru stavebnictví
Řezání vysokolegovaných ocelí a slitin hliníku plazmou 
Zateplení budov 

Kontakt: Mgr. Hana Gřešková, projektová manažerka
e-mail:  greskova@tempo.cz / mobil: 734 510 357

Vyuč se řemeslu - získáš respekt
Střední škola řemesel, Frýdek-Místek, příspěvková organizace