Virtuální
prohlídka
Co získáš studiem u nás ? Více informací
Úvodní strana
Menu - HLAVNÍ MENU

Stavebnictví

Stavebnictví
Kód studia: 36-47-M/01
Délka přípravy: 4 roky
Určení: hoši a dívky
Podmínky přijetí: Přijímací zkouška
Zakončení studia: maturitní zkouška
Dosažený stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Způsob ukončení a certifikace: maturitní vysvědčení
Studium je bezplatné

Popis oboru

Žáci jsou připravováni pro činnost středních technicko-hospodářských pracovníků související s navrhováním, přípravou a realizací staveb. 
Zaměření pozemní stavitelství: žáci jsou připravováni na navrhování a realizaci, případně rekonstrukci nebo adaptaci objektů pozemních staveb. Mají znalosti navrhování staveb bytových, občanských, průmyslových a zemědělských, vypracovávají projekty jednodušších staveb - např. kompletní projekty rodinných domků a staveb občanského vybavení. 
Čtyřletý obor vzdělání s maturitní zkouškou je konstruovaný na základě nového školního vzdělávacího programu.  Studium zahrnuje na úrovni úplného středního odborného vzdělání přípravu na odborné povolání a další vysokoškolské studium v celém rozsahu stavební výroby.
​Od nového školního roku 2015/2016 začínáme vyučovat předmět BIM projektování. Jedná se o tvorbu informačního modelu budovy v 3D prostředí v grafických programech ArchiCAD (stavební část) a DDS-CAD (TZB a elektro v 3D). Tento nový druh projektování je už v současnosti po projektantech vyžadován zahraničními investory a je zakotven ve směrnicích EU.


Více informací o oboru

Obecná charakteristika oboru

Čtyřletý obor vzdělání s maturitní zkouškou je konstruovaný na základě nového školního vzdělávacího programu.  Studium zahrnuje na úrovni úplného středního odborného vzdělání přípravu na odborné povolání a další vysokoškolské studium v celém rozsahu stavební výroby.

V oblasti odborné přípravy získá absolvent tyto vědomosti a dovednosti:

 • znalosti zásad navrhování objektů pozemního stavitelství
 • zásady zobrazování stavebních konstrukcí v projektové dokumentaci dle příslušných norem
 • praktické znalosti s projektováním v grafických programech ArchiCAD, DDS-CAD, Viskon
 • tvorba projektové dokumentace Rodinný dům ve třetím ročníku
 • tvorba projektové dokumentace Stavba občanského vybavení ve čtvrtém ročníku
 • druhy, vlastnosti a použití  stavebních materiálů, způsoby ověřování jejich vlastností a správného uložení na staveništi
 • znalosti stavební mechaniky na středoškolské úrovni
 • znalostí navrhování a posuzování prvků stavebních konstrukcí betonových, ocelových, dřevěných a zděných
 • přehled o vývoji architektury
 • základní orientace v problematice zemědělských a průmyslových staveb
 • základní znalosti o inženýrských stavbách
 • teoretické i praktické znalosti základních geodetických měření na stavbách
 • základních vědomostí z oblasti ekonomiky ve stavebnictví
 • rozpočtování a časové plánování staveb
 • připravenost k organizování a řízení výroby a vedení pracovního kolektivu
 • základní znalost právních předpisů ve stavebnictví 
 • vědomostí z oblasti ochrany životního prostředí ve vztahu ke stavební činnosti
 • vědomosti o požární bezpečnosti staveb

Uplatnění absolventa - profese:  
Maturitní zkouška opravňuje absolventa studijního oboru ucházet se o studium na vysokých školách.
Absolvent studijního oboru 36-47-M/01 Stavebnictví si může v rámci následného jednoletého studia rozšířit svou kvalifikaci a získat výuční list v oboru Zedník, Instalatér nebo Tesař.
Absolventi se po nezbytném zapracování uplatní ve funkcích technicko-hospodářských v celé oblasti stavebnictví, a to jak v oblastech činností stavební výroby, přípravy staveb, projektových prací, v laboratořích, v oblasti výzkumu, i na úseku správním. Studium dává široký odborný základ pro uplatnění ve sféře podnikatelské v oblasti stavebnictví v souladu s Živnostenským zákonem.

Profil absolventa
Absolvent studijního oboru 36-47-M/01 Stavebnictví je středoškolsky vzdělaný pracovník pro technicko-hospodářské funkce se všeobecným a odborným vzděláním na úrovni úplného středního odborného vzdělání. Samozřejmostí je aktívní využívání grafických a odborných programů (ArchiCad, DDS-CAD, Viscon apod.), které jsou díky vynikající spolupráci s partnerskými firmami k dispozici v tzv. studentské verzi studentům zdarma.


Dokumenty a materiály ke stažení


Kontaktní osoba

Mgr. Vladimír Švidrnoch,DiS., manažer SŠ Řemesel
TelefonTelefon: 558 421 273; 728 97 93 99
E-mailE-mail: svidrnoch@ssremesel.cz
 • obrázky technologický postup zateplování 004 (Medium)
 • 20150416_101549 (Medium)
 • DSC00734 (Medium)
 • DSC00737 (Medium)
 • DSC00753 (Medium)
 • DSC00755 (Medium)
 • vaňkatová mašlonka
 • foto va
 • IMGP7767 (Medium)
 • IMGP7776 (Medium)
 • Vyuč se řemeslu - získáš respekt
  Střední škola řemesel, Frýdek-Místek, příspěvková organizace