Virtuální
prohlídka
Co získáš studiem u nás ? Více informací
Úvodní strana
Menu - HLAVNÍ MENU

Truhlář

Truhlář
Kód studia: 33-56-H/01
Délka přípravy: 3 roky
Určení: hoši a dívky
Zakončení studia: závěrečná zkouška
Dosažený stupeň vzdělání: střední vzdělání se závěrečnou zkouškou
Způsob ukončení a certifikace: vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list
Studium je bezplatné

Popis oboru

Obor zabývající se zpracováním dřeva a podobných materiálů do konkrétních výrobků. Perspektiva oboru je dána skutečností, že dřevo je přírodní materiál, který vždy byl a bude na trhu žádaný. K obrábění jsou využívány běžné nástroje, nářadí a stroje ale také moderní CNC technologie.

 • absolvent má po úspěšném složení závěrečné zkoušky možnost nastoupit studium 1-letého příbuzného oboru Tesař-zkrácené studium. Rozšíří si tak možnosti uplatnění na trhu práce
 • plné střední vzdělání s maturitní zkouškou mají možnost absolventi získat nástavbovým studiem na naší škole

Více informací o oboru

Charakteristika přípravy v oboru

Žáci se naučí zhotovovat v požadované kvalitě výrobky individuální a sériové truhlářské výroby, bytového zařízení a stavebně truhlářské výroby, ovládat a používat tradiční postupy truhlářské výroby, tj. vypracovat konstrukční a technologickou dokumentaci jednoduchého truhlářského výrobku nebo jeho části, volit a používat vhodné materiály, nástroje, stroje a zařízení pro daný technologický postup výroby, provádět seřízení a běžnou údržbu nástrojů i strojního vybavení, provádět opravy či repliky slohového nábytku, vykonávat odborné truhlářské práce ve výrobě dřevěných konstrukcí, provádět výrobní kontrolu a kontrolu kvality výrobků, volit a používat vhodné způsoby balení, skladování, přepravy a expedice hotových výrobků.

Uplatnění absolventů oboru

Absolventi jsou kvalifikovaní pracovníci v oblasti zpracování dřeva. Uplatní se jako truhláři podniků a firem zabývajících se výrobou nábytku a zařízení, dřevěných konstrukcí, ve výrobě lehkých dřevostaveb, prvků zahradní architektury, při opravách a renovaci výrobků ze dřeva, mohou se také uplatnit v oblasti výrobní kontroly a kontroly kvality výrobků. Absolventi mohou pokračovat nástavbovým studiem v oborech skupiny zpracování dřeva a výroby hudebních nástrojů.

NOVĚ VE ŠKOLNÍM ROCE 2016/2017 -  STIPENDIUM PRO ŽÁKY AŽ 40 000,- Kč. Díky spolupráci s firmou Stolařství Ideal   mají studenti nastupující do prvního ročníku možnost získat stipendium. Výše stipendia za 3 roky studia je až 40 000,- Kč.
Žákům, které baví práce na PC ale zároven chtějí navrhovat a vyrábět konkrétní výrobky je určen kroužek CNC obrábění. Prohloubí si znalosti získané v teoretické a praktické výuce a zvýší si tak kvalifikaci potřebnou na trhu práce. Více informací zde:  kroužek CNC obrábění
ODBORNÁ PRAXE VE FIRMÁCH - žáci mají možnost absolvovat odborný výcvik ve firmách, se kterými spolupracujeme.


Nejvýznamnější firmy, které nás podporují a spolupracují při výuce - více informací zde


Dokumenty a materiály ke stažení


Kontaktní osoba

Mgr. Vladimír Švidrnoch,DiS., manažer SŠ Řemesel
TelefonTelefon: 558 421 273; 728 97 93 99
E-mailE-mail: svidrnoch@ssremesel.cz
 • PA081394
 • IMAG4084
 • PA081392
 • a_50
 • IMAG8062
 • ks_2
 • Vyuč se řemeslu - získáš respekt
  Střední škola řemesel, Frýdek-Místek, příspěvková organizace