Virtuální
prohlídka
Co získáš studiem u nás ? Více informací
Úvodní strana
Menu - HLAVNÍ MENU

Provozní elektrotechnika

Zaměření: Elektrotechnik
Kód studia: 26-41-L/52
Délka přípravy: 2 roky
Určení: hoši a dívky
Podmínky přijetí: Přijímací zkouška, studijní prospěch na učebním oboru
Zakončení studia: maturitní zkouška
Dosažený stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Způsob ukončení a certifikace: maturitní vysvědčení
Studium je bezplatné

Popis oboru

Dvouletý obor vzdělávání, který je ukončen maturitní zkouškou navazuje na vědomosti a dovednosti studentů vyučených v elektrotechnických oborech různých zaměření. Rozvíjí jejich dovednosti k tomu, aby mohli samostatně řešit, navrhovat a provádět náročné elektromechanické práce.


Více informací o oboru

Uplatnění absolventa - profese:   

  • uplatnění absolventa zahrnuje širokou oblast konstrukčního a technologického
  • konstruktér elektrotechnických zařízení
  • technolog elektrotechnických zařízení
  • oblast výroby, údržby a prodeje elektrotechnických zařízení
  • servisní a zkušební technik
  • opravář, konstruktér, diagnostik a projektant v oblasti automatizační techniky
  • řídicí funkce v oblasti výroby a projekce zařízení automatizační techniky
  • samostatné podnikání (živnostenský list, s.r.o. apod.)
  • studium na VOŠ, VŠ

 

Profil absolventa:

Využívá prostředky výpočetní, řídící a měřící techniky pro navrhování, výpočty parametrů, diagnostikování a měření funkčních celků i jednotlivých komponentů elektrického i elektronického obvodu. Umí vyhodnotit a zpracovat získaná data tak, aby navrhovaná zařízení splňovala požadavky, které budou v souladu s ekonomickou, energetickou a technologickou náročností profesionálního řešení. K těmto činnostem škola nabízí práci v odborných učebnách, které jsou vybaveny nejmodernější měřící a vyhodnocovací technikou.

Další výhody při studiu:

Absolvent oboru obdrží po úspěšném vykonání zkoušky z odborné způsobilosti k výkonu činnosti v elektrotechnice dle zákona č.250/2021 Sb. a NV č.194/2022 Sb. - Doklad o složení zkoušky z odborné způsobilosti k výkonu činnosti v elektrotechnice.

Dokumenty a materiály ke stažení


Kontaktní osoba

Mgr. Vladimír Švidrnoch,DiS., manažer SŠ Řemesel
TelefonTelefon: 558 421 273; 728 97 93 99
E-mailE-mail: svidrnoch@ssremesel.cz
Vyuč se řemeslu - získáš respekt
Střední škola řemesel, Frýdek-Místek, příspěvková organizace