Aktuální informace
archiv novinek
WOLFRAM 2022 25.05.2022 Více
Europassy 19.05.2022 Více
EduPage 06.09.2021 Více
Sportovní den 05.12.2019 Více
Erasmus+ 11.11.2019 Více
Soutěž SUSO 11.06.2019 Více
Erasmus+ 01.04.2019 Více
Stipendium MSK 01.05.2017 Více
Infotherma 2016 19.01.2016 Více
Virtuální
prohlídka
Co získáš studiem u nás ? Více informací
Úvodní strana
Menu - HLAVNÍ MENU

Výchovné poradenství

VÝCHOVNÉ PORADENSTVÍ

Výchovný poradce: Mgr. Ondřej Stodola, kabinet C413

Kontakt: stodola@ssremesel.cz

 

Konzultační hodiny:

Po: 13.40 - 15.00

St:  7.00 - 8.00

+ v případě potřeby kdykoliv  (v případě problému ideálně řešit ihned bez odkladů)

Výchovný poradce (jedná se o kariérové poradenství, odbornou pomoc při integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, péče o děti školně neúspěšné apod.)Veškerá činnost výchovného poradce je popsána v Plánu výchovného poradenství (dostupném na stránkách školy http://www.ssremesel.cz) a ve Vyhlášce č. 72/2005 Sb. o poradenských službách, v platném znění, (dostupná tamtéž a k nahlédnutí u výchovného poradce).

 

S čím mohu pomoci

 • Jak napsat životopis (curriculum vitae)
 • Jak napsat motivační dopis (žádost o místo)
 • Přehled VŠ a jednotlivých oborů
 • Jak si poradit s vyplněním přihlášky na VŠ
 • Jak uspět u přijímacích zkoušek na VŠ
 • Nedostal ses na VŠ – napiš odvolání
 • Informace ÚP, jak postupovat po skončení statutu studenta
 • Problémy ve vyučování nebo na odborném výcviku
 • Pomoc při osobním problému

Specifické poruchy učení a chování (SPUCH)

Informace pro rodiče

 • SPUCH
 • Pedagogicko-psychologická poradna
Vyuč se řemeslu - získáš respekt
Střední škola řemesel, Frýdek-Místek, příspěvková organizace