Virtuální
prohlídka
Co získáš studiem u nás ? Více informací
Úvodní strana
Menu - HLAVNÍ MENU

Zedník

Zedník
Kód studia: 36-67-H/01
Délka přípravy: 3 roky
Určení: hoši
Podmínky přijetí: zdravotní způsobilost
Zakončení studia: závěrečná zkouška
Dosažený stupeň vzdělání: střední vzdělání se závěrečnou zkouškou
Způsob ukončení a certifikace: vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list
Studium je bezplatné

Popis oboru

Zedník provádí zednické práce na stavebních konstrukcích a úpravách povrchů, zejména s použitím malt, cihel, tvárnic, obkladaček, dlaždic, sádrokartonových a jiných desek, umělého a přírodního kamene.
Obor je koncipován tak, že školní vzdělávací program je rozšířen o tematické celky:
-  obklady stěn a podlah keramickými materiály
-  zhotovování zateplovacích systémů (kontaktní, odvětrané)
-  sádrokartonové systémy 


Více informací o oboru

Žáci se naučí provádět základní betonářské a zednické práce na pozemních stavbách, tj. volit, používat a udržovat nářadí, mechanizační prostředky a pracovní pomůcky; volit materiály a výrobky; betonovat svislé a vodorovné konstrukce; zdít zdivo z různých druhů materiálů; provádět montované konstrukce stropů, nadpraží otvorů a schodišť; provádět povrchové úpravy zdiva omítkami a tenkovrstvými keramickými materiály; osazovat výrobky přidružené stavební výroby (okna, dveře); zhotovovat tepelné izolace vnějšího pláště budov; provádět práce při přestavbách budov; posuzovat optimální pracovní podmínky pro zednické práce, jako jsou teplota vzduchu, vlhkost aj.; dodržovat předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygieny práce. Součástí přípravy je osvojení průpravných činností, tj. číst technickou dokumentaci pozemních staveb a zhotovovat jednoduché stavební výkresy a náčrty; provádět jednoduché výpočty spotřeby materiálů a orientovat se v cenových záležitostech oboru; pracovat s prostředky informačních a komunikačních technologií, zejména v oblasti získávání odborných informací; znát vliv činností v oboru na životní prostředí a nakládat s odpady v souladu s platnými předpisy.
Obor je rozšířen o obklady, suché zdění (sádrokarton) a zateplovací systémy. Je zaměřen na zdění základů, nosných a výplňových zdí, příček a komínů, osazování prefabrikátů, bloků a panelů, provádění jednoduchých tepelných izolací, vnitřních a vnějších omítek i obkladačských prací. Dále pak na provádění oprav a rekonstrukce budov včetně zateplování a montáže sádrokartonových konstrukcí.

Uplatnění absolventů v oboru
Absolventi jsou kvalifikovaní pracovníci, kteří se uplatní ve stavebních firmách v povoláních zedník, obkladač a montér zateplovacích systémů, montér suchých staveb.

Motivační a prospěchové stipendium MSK. (až 8500 Kč za pololetí/ 51000 Kč za studium) 


Nejvýznamnější firmy, které nás podporují a spolupracují při výuce - více informací zde!

 


Dokumenty a materiály ke stažení


Kontaktní osoba

Mgr. Vladimír Švidrnoch,DiS., manažer SŠ Řemesel
TelefonTelefon: 558 421 273; 728 97 93 99
E-mailE-mail: svidrnoch@ssremesel.cz
 • Obrázek22 (Medium)
 • P1010954 (Medium)
 • P1010958 (Medium)
 • P1010959 (Medium)
 • zateplování (Medium)
 • obrázky Produktivní práce zedník 2005 002 (Medium)
 • obrázky ZZ IIII.roč. zedník 2005 004 (Medium)
 • vestibul budova C listopad 2007 034 (Medium)
 • vestibul budova C listopad 2007 038 (Medium)
 • Vyuč se řemeslu - získáš respekt
  Střední škola řemesel, Frýdek-Místek, příspěvková organizace