Virtuální
prohlídka
Co získáš studiem u nás ? Více informací
Úvodní strana
Menu - HLAVNÍ MENU

Elektrikář (slaboproud)

Zaměření: Slaboproudá zařízení
Kód studia: 26-51-H/01
Délka přípravy: 3 roky
Určení: hoši a dívky
Podmínky přijetí: bez přijímací zkoušky
Zakončení studia: závěrečná zkouška
Dosažený stupeň vzdělání: střední vzdělání se závěrečnou zkouškou
Způsob ukončení a certifikace: vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list
Studium je bezplatné

Popis oboru

Perspektivní a z hlediska trhu práce vysoce žádaný učební obor s širokým záběrem uplatnění  po vyučení.
Důvodem je optimální skladba jednotlivých vyučovacích předmětů, které navazují na odbornou praxi. Ta je vyučována v moderně vybavených odborných učebnách školy. Vybavení odborných učeben a dílen je na velmi dobré úrovni, díky významné technické a technologické podpoře spoupracujících firem a partnerů.


Více informací o oboru

Profil absolventa:

V prvních dvou letech je obor zaměřen v teoretické i praktické přípravě na společné činnosti veškerých elektrotechnických povoláních. Ve třetím ročníku se zaměřuje na konkrétní povolání.

V odborném výcviku se žáci už od druhého ročníků začínají věnovat svému zaměření.

Absolvent získá všeobecný přehled o elektro oboru se základními znalostmi elektroinstalačních prací. Největší důraz je zaměřen na výuku slaboproudé techniky. Umí se orientovat v elektrotechnických schématech. Dokáže vytvořit technickou dokumentaci s využitím výpočetní techniky, provést návrh, vyrobit a osadit desku plošného spoje s využitím moderních technologií. Seznámí se s číslicovou a automatizační technikou. Na specializovaných pracovištích zapojuje elektronické obvody, provádí měření a diagnostiku.

Od druhého ročníku se rovněž do výuky (zejména na úseku odborného výcviku) výrazně zapojuje výpočetní technika (hardware i software - použití a sestavení PC, CAD systémy - Profi CAD, Eagle, GALAAD, MicroCap, ZelioSoft aj.).

Do výuky jsou zavedeny základy automatizace a řízení, programování průmyslových automatů a digitální laboratorní měření. Tyto technologie byly škole dodány v rámci projektu ROP NUTS II Moravskoslezsko a podstatným způsobem zvýší kvalitu výuky.
Do  oboru elektrikář se zaměřením na slaboproudá zařízení mohou být přijati chlapci i dívky, jejich zdravotní způsobilost stejně jako u ostatních oborů potvrdí lékař.

 

Další výhody při studiu oboru!
 
Absolvent oboru obdrží po úspěšném vykonání zkoušky z odborné způsobilosti k výkonu činnosti v elektrotechnice dle zákona č.250/2021 Sb. a NV č.194/2022 Sb. - Doklad o složení zkoušky z odborné způsobilosti k výkonu činnosti v elektrotechnice.
 
Prospěchové stipendium MSK. (až 5000 Kč za pololetí/ 30000 Kč za studium) 

Dokumenty a materiály ke stažení


Kontaktní osoba

Mgr. Vladimír Švidrnoch,DiS., manažer SŠ Řemesel
TelefonTelefon: 558 421 273; 728 97 93 99
E-mailE-mail: svidrnoch@ssremesel.cz
 • P1010144-1024
 • P1010152-1024
 • P1010128-1024
 • P1010121-1024
 • P1010108-1024
 • P1010005-1024
 • P1010061-1024
 • P1010045-1024
 • P1010040-1024
 • IMGP7556 (Medium)
 • Vyuč se řemeslu - získáš respekt
  Střední škola řemesel, Frýdek-Místek, příspěvková organizace