Virtuální
prohlídka
Co získáš studiem u nás ? Více informací
Úvodní strana
Menu - HLAVNÍ MENU

Zednické práce

Zednické práce
Kód studia: 36-67-E/01
Délka přípravy: 3 roky
Určení: hoši
Podmínky přijetí: Obor pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami dle §16 odst. 9 školského zákona. Žáci musí doložit doporučení školského poradenského zařízení.
Zakončení studia: závěrečná zkouška
Dosažený stupeň vzdělání: střední vzdělání se závěrečnou zkouškou
Způsob ukončení a certifikace: vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list
Studium je bezplatné

Popis oboru

Charakteristika učebního oboru:

Žáci se naučí:

  • provádět jednoduché betonářské a zednické práce dle materiálových a technických norem;
  • posuzovat optimální pracovní podmínky pro betonářské a zednické práce (teplota vzduchu, vlhkost aj.);
  • volit a používat materiály a výrobky pro betonářské a zednické práce, posuzovat jejich vlastnosti;
  • orientovat se v technologických a pracovních postupech;
  • používat běžné i speciální nářadí a pracovní pomůcky pro betonářské a zednické práce;
  • připravovat a organizovat pracoviště, stanovovat potřebu materiálu, časový rozsah práce a cenu zakázky;
  • zhotovovat a číst jednoduché stavební výkresy.

V oborech kategorie E jsou kladeny nižší nároky v oblasti všeobecného a obecně odborného vzdělání. Proto absolventi oboru Zednické práce nejsou dostatečně připraveni pro přímé pokračování v nástavbovém studiu. Absolventi si mohou doplnit své vzdělání v příbuzném oboru vzdělání kategorie H, a tím získat nejen novou kvalifikaci a další výuční list, ale také možnost pokračovat v nástavbovém studiu k získání maturity.


Více informací o oboru

Uplatnění absolventů v oboru
Absolventi jsou pracovníci, kteří se uplatní v povolání zedník při provádění betonářských a zednických prací. Po splnění podmínek podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) mohou získat živnostenský list pro výkon řemeslné živnosti zednictví a pracovat jako osoby samostatně výdělečně činné. Absolventi si nejvhodněji mohou doplnit své vzdělání v příbuzném oboru vzdělání kategorie H. Jeho absolvováním získají nejen novou kvalifikaci a další výuční list, ale i možnost pokračovat v nástavbovém studiu k získání maturity. Je potřebné vzít v úvahu, že absolvent oboru kategorie E není pro přímé pokračování v nástavbovém studiu dostatečně připraven, protože v oborech kategorie E jsou kladeny nižší nároky v oblasti všeobecného a obecně odborného vzdělání.

Nejvýznamnější firmy, které nás podporují a spolupracují při výuce -  více informací zde!


 

Dokumenty a materiály ke stažení


Kontaktní osoba

Mgr. Vladimír Švidrnoch,DiS., manažer SŠ Řemesel
TelefonTelefon: 558 421 273; 728 97 93 99
E-mailE-mail: svidrnoch@ssremesel.cz
Vyuč se řemeslu - získáš respekt
Střední škola řemesel, Frýdek-Místek, příspěvková organizace