Virtuální
prohlídka
Co získáš studiem u nás ? Více informací
Úvodní strana
Menu - HLAVNÍ MENU

Elektrotechnika

Zaměření: Výpočetní technika a automatizace
Kód studia: 26-41-M/01
Délka přípravy: 4 roky
Určení: hoši a dívky
Podmínky přijetí: Přijímací zkouška
Zakončení studia: maturitní zkouška
Dosažený stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Způsob ukončení a certifikace: maturitní vysvědčení
Studium je bezplatné

Popis oboru

Studijní obor zabezpečuje na úrovni úplného středního odborného vzdělání přípravu na povolání a další vysokoškolské studium v celém rozsahu elektrotechniky. Absolvent je připravován pro výkon odborných funkcí především v oblasti malých a středních firem nebo podniků pro oblast konstrukce, technického rozvoje, řízení výroby, technologie, provozu a údržby elektrotechnických zařízení. Seznámí se s elektronickou platformou Arduino, s prvky zabezpečovacího zařízení, automatizační a výpočetní technikou, laboratorním měřením a zapojováním různých elektronických obvodů. Po získání středního odborného vzdělání vykonáním maturitní zkoušky se může absolvent ucházet o studium na vysokých školách a ve všech formách pomaturitního studia.


Více informací o oboru

Uplatnění absolventa - profese:   

 • uplatnění absolventa zahrnuje širokou oblast konstrukčního a technologického
 • konstruktér elektrotechnických zařízení
 • technolog elektrotechnických zařízení
 • oblast výroby, údržby a prodeje elektrotechnických zařízení
 • servisní a zkušební technik
 • opravář, konstruktér, diagnostik a projektant v oblasti automatizační techniky
 • řídicí funkce v oblasti výroby a projekce zařízení automatizační techniky
 • samostatné podnikání (živnostenský list, s.r.o. apod.)
 • studium na VOŠ, VŠ

Profil absolventa
Absolvent má znalosti a schopnosti řešit technickou a ekonomickou problematiku jak v oblasti automatizační, výpočetní a číslicové techniky, tak i spotřební elektrotechniky a elektroniky. Umí navrhovat a měřit elektronické obvody, ovládat simulace chování elektronických obvodů a přenos informací v moderních datových a hlasových sítích.

Další výhody při studiu
 
Absolvent oboru obdrží po úspěšném vykonání zkoušky z odborné způsobilosti k výkonu činnosti v elektrotechnice dle zákona č.250/2021 Sb. a NV č.194/2022 Sb. - Doklad o složení zkoušky z odborné způsobilosti k výkonu činnosti v elektrotechnice.
 
Naše škola nabízí maturantům možnost získat výuční list formou jednoletého studia v učebním oboru elektrikář - silnoproud.

Dokumenty a materiály ke stažení


Kontaktní osoba

Mgr. Vladimír Švidrnoch,DiS., manažer SŠ Řemesel
TelefonTelefon: 558 421 273; 728 97 93 99
E-mailE-mail: svidrnoch@ssremesel.cz
 • P1010087-1024
 • P1010088-1024
 • P1010096-1024
 • P1010086-1024
 • P1010280-1024
 • P1010136-1024
 • P1010109-1024
 • P1010270-1024
 • P1010001-1024
 • P1010013-1024
 • Vyuč se řemeslu - získáš respekt
  Střední škola řemesel, Frýdek-Místek, příspěvková organizace