Aktuální informace
archiv novinek
WOLFRAM 2022 25.05.2022 Více
Europassy 19.05.2022 Více
EduPage 06.09.2021 Více
Sportovní den 05.12.2019 Více
Erasmus+ 11.11.2019 Více
Soutěž SUSO 11.06.2019 Více
Erasmus+ 01.04.2019 Více
Stipendium MSK 01.05.2017 Více
Infotherma 2016 19.01.2016 Více
Virtuální
prohlídka
Co získáš studiem u nás ? Více informací
Úvodní strana
Menu - HLAVNÍ MENU

Metodik prevence

PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ

Školní metodik prevence rizikového chování: Mgr. Monika Hrubá, kabinet C413

Kontakt: hruba@ssremesel.cz

 

Konzultační hodiny:

Po: 13.40 - 15.00

St:  7.00 - 8.00

+ v případě potřeby kdykoliv  (v případě problému ideálně řešit ihned bez odkladů)

Školní metodik prevence (ŠMP) (jedná se o služby v oblasti primární prevence užívání návykových látek, předcházení šikaně, poradenství v případě problémů s chováním).

Minimální preventivní program naleznete na stránkách školy http://www.ssremesel.cz

Čím se zabývám? Jaké úkoly plním? Které činnosti ve škole zajišťuji?

 • Připravuji Školní preventivní strategii
 • Školím a koordinuji spolupráci zaměstnanců při realizaci Školní preventivní strategie
 • Pracuji a osobně komunikuji s žáky školy a zajišťuji pro ně vzdělávací akce v rámci realizace Školní preventivní strategie
 • Koordinuji spolupráci pedagogických pracovníků a vedení školy při řešení výchovných problémů žáků spadajících do oblasti sociálně-patologických jev
 • Komunikuji osobně, telefonicky a elektronicky s rodiči problémových žáků a s rodiči, kteří si kontakt sami vyžádají
 • Nezdravé vztahy v kolektivu třídy a mezi žáky školy
 • Experimenty žáků s návykovými látkami
 • Vandalismus, krádeže, ničení osobních věcí žáků ve škole
 • Fyzické a psychické ubližování a slovní napadání žáků ve škole
 • Projevy rasové a menšinové intolerance
 • Domácí násilí a sexuální zneužívání
 • Závislost na počítačových hrách a hracích automatech
 • Covid a další problémy ovlivňující vzdělávání a výchovu žáků

 

Zajímavé kontakty

 

Linka bezpečí dětí a mládeže                    800 116 111

Linka vzkaz domů dítě na útěku               800 111 113

Kontaktní centrum pro uživatele drog     495 513 977

Linka psychopomoci                                 116 123

Krizová telefonická linka: 603 210 999, po, st, pá od 8:00 do 20.00 hod.

 

Zajímavé odkazy pro rodiče

http://www.sikana.org

http://www.odrogach.cz/rodice/prevence-v-rodine

http://www.e-bezpeci.cz

http://www.bezpecnyinternet.cz

KYBERGROOMING

SOCIÁLNÍ SÍTĚ

PODVODY S WEB-KAMEROU

SEXTING

KYBERŠIKANA

NNTB – nenech to být

"Nenech to být” je internetový systém a mobilní aplikace bojující proti šikaně a vylučování z kolektivu na školách po celé ČR.

Projekt vznikl s podporou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a ve spolupráci s Pedagogicko-psychologickou poradnou Brno a Linkou bezpečí.

Vyuč se řemeslu - získáš respekt
Střední škola řemesel, Frýdek-Místek, příspěvková organizace