Aktuální informace
archiv novinek
EDUgrant 29.06.2023 Více
Erasmus+ 13.06.2023 Více
Lyžařský kurz 10.11.2022 Více
Kyberkriminalita 08.11.2022 Více
WOLFRAM 2022 25.05.2022 Více
Europassy 19.05.2022 Více
EduPage 06.09.2021 Více
Sportovní den 05.12.2019 Více
Erasmus+ 11.11.2019 Více
Soutěž SUSO 11.06.2019 Více
Erasmus+ 01.04.2019 Více
Stipendium MSK 01.05.2017 Více
Infotherma 2016 19.01.2016 Více
Virtuální
prohlídka
Co získáš studiem u nás ? Více informací
Úvodní strana
Menu - HLAVNÍ MENU

Metodik prevence

Mgr. Monika Hrubá

Školní metodička prevence

Konzultační hodiny:

  Pondělí   9:45 - 11:20 hod.

 

Dále dle individuální dohody

☎ 558 421 315
✉  hruba@ssremesel.cz
?  schránka důvěry před kabinetem

Školní metodička prevence se zaměřuje především na primární prevenci rizikového chování žáků ve všech oblastech, které mohou způsobovat problémy během studia na střední škole i v běžném životě. Je k dispozici žákům i rodičům v souvislosti s řešením nepříjemných situací ve třídním kolektivu, případně i mimo školu.
Během studia na naší škole žáci jednotlivých ročníků absolvují nejrůznější preventivní programy zaměřené na vytváření dobrého kolektivu a také na rizikové faktory současné společnosti, které negativně ovlivňují život a studium žáků.
Na školní metodičku prevence se můžete obracet v následujících situacích:

 • žák/žákyně se necítí v kolektivu třídy dobře,
 • žák/žákyně má problémy v komunikaci s vyučujícími nebo spolužáky,
 • problém z mimoškolního života ovlivňuje studium žáka/žákyně,
 • žák/žákyně, případně rodič potřebuje konzultovat problém, nebo se informovat.

Se školní metodičkou prevence si mohou žáci i rodiče domluvit individuální schůzku.

Náplň práce školního metodika prevence:

 • poskytuje poradenské služby v oblasti prevence rizikového chování (záškoláctví, šikana, drogové závislosti, kouření, kriminalita, rasizmus, poruchy příjmu potravy, sebepoškozování, sexuální zneužívání a další),
 • spolupracuje s výchovným poradcem, s vedením školy, s třídními učiteli a ostatními pedagogickými pracovníky školy i s rodiči žáků, 
 • vytváří a pomáhá realizovat Preventivní program školy, koordinuje vzdělávání a činnost pedagogů v oblasti prevence,
 • pro studenty školy zajišťuje přednášky a programy týkající se prevence rizikového chování,
 • zajišťuje a předává odborné informace o problematice sociálně patologických jevů, o nabídkách programů a projektů, o metodách a formách specifické primární prevence pedagogickým pracovníkům školy,
 • prezentuje výsledky preventivní práce školy,
 • spolupracuje s odbornými pracovišti, které působí v oblasti prevence.

Dokumenty k prevenci rizikového chování:

Školní preventivní strategie 2022-2025

Krizový plán školy

Školní program proti šikanování

Informace pro rodiče o školním programu proti šikanování

Několik důležitých rad pro rodiče o prevenci proti šikaně

Důležité kontakty

Legislativní dokumenty

Desatero bezpečného internetu

Linka bezpečí

Internetové zdroje

Preventivní program školy 2022-2023

 

Vyuč se řemeslu - získáš respekt
Střední škola řemesel, Frýdek-Místek, příspěvková organizace