Virtuální
prohlídka
Co získáš studiem u nás ? Více informací
Úvodní strana
Menu - HLAVNÍ MENU

Elektrikář silnoproud

Zaměření: Elektromechanik
Kód studia: 26-51-H/02
Délka přípravy: 3 roky
Určení: hoši a dívky
Podmínky přijetí: bez přijímací zkoušky
Zakončení studia: závěrečná zkouška
Dosažený stupeň vzdělání: střední vzdělání se závěrečnou zkouškou
Způsob ukončení a certifikace: vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list
Studium je bezplatné

Popis oboru

Perspektivní a z hlediska trhu práce vysoce žádaný učební obor s širokým záběrem uplatnění  po vyučení.
Důvodem je optimální skladba jednotlivých vyučovacích předmětů, které navazují na odbornou praxi. Ta je vyučována v moderně vybavených odborných učebnách školy a ve 3. ročníku u provozních firem. Vybavení odborných učeben a dílen je na velmi dobré úrovni, díky významné technické a technologické podpoře spolupracujících firem a partnerů -
ELKO EP, iNELS,  ABB, Schneider Electric, Kopos Kolin, Saltek, Ledvance aj.


Více informací o oboru

Profil absolventa:

V prvních dvou letech je obor zaměřen v teoretické přípravě na obecné znalosti elektrotechniky. Ve třetím ročníku se zaměřuje na konkrétní specializaci v oboru.
Absolvent oboru se umí orientovat v základní technické dokumentaci a umí ji zhotovit s využitím PC v programu ProfiCAD. Ovládá zapojování elektrických rozvodů a instalací. Umí zapojit nejrůznější elektrospotřebiče, používat měřící přístroje a umí je opravovat a udržovat.

Do výuky je zaveden moderní systém elektroinstalace - systémem iNELS (systém inteligentní elektroinstalace - řízený PC - určený zejména pro spínání, stmívání, měření, regulaci a sledování stavů v objektech). Tato technologie byly škole dodána v rámci projektu ROP NUTS II Moravskoslezsko a podstatným způsobem zvýší kvalitu výuky.

Do  oboru elektrikář se zaměřením na silnoproud mohou být přijati chlapci i dívky, jejich zdravotní způsobilost stejně jako u ostatních oborů potvrdí lékař.

Zajímavé finanční ohodnocení mohou získat žáci při zakázkové činnosti.

V rámci zdokonalení pracovních dovedností, zajišťujeme praxi na smluvních pracovištích s možností zajímavého finančního ocenění.

Nejvýznamnější firmy, které nás podporují a spolupracují při výuce - více informací zde!

Uplatnění žáků:

Žák může najít uplatnění v elektromontážních firmách, provozní údržbě, obchodní činnosti a příbuzných technických oborech.

Další výhody při studiu oboru!
Absolvent oboru obdrží po úspěšném vykonání zkoušky z odborné způsobilosti k výkonu činnosti v elektrotechnice dle zákona č.250/2021 Sb. a NV č.194/2022 Sb. - Doklad o složení zkoušky z odborné způsobilosti k výkonu činnosti v elektrotechnice.

Vybraní žáci při splnění daných podmínek mohou absolvovat zdarma svářecí kurz ZK 135 1.1 svařování tavicí se elektrodou v aktivním plynu – CO2 (podmínka - prospěch za ročník do průměru 2,3; výsledná známka z  odborných předmětů nesmí být horší jak 2, omluvená absence max. do 10%, nesmí mít snížený stupeň z chování)                      
POZOR!
Možnost sepsání smlouvy s firmou Siemens se zajímavou finanční nabídkou až 30.000 Kč za celou dobu studia.
Prospěchové stipendium MSK. (až 5000 Kč za pololetí/ 30000 Kč za studium) 

Dokumenty a materiály ke stažení


Kontaktní osoba

Mgr. Vladimír Švidrnoch,DiS., manažer SŠ Řemesel
TelefonTelefon: 558 421 273; 728 97 93 99
E-mailE-mail: svidrnoch@ssremesel.cz
  • IMG_20150319_112941-1024
  • IMG_20150319_113019-1024
  • P1010018-1024
  • P1010034-1024
  • IMGP7539 (Medium)
  • Vyuč se řemeslu - získáš respekt
    Střední škola řemesel, Frýdek-Místek, příspěvková organizace