Virtuální
prohlídka
Co získáš studiem u nás ? Více informací
Úvodní strana
Menu - HLAVNÍ MENU

Stravovací a ubytovací služby

Stravovací a ubytovací služby
Kód studia: 65-51-E/01
Délka přípravy: 3 roky
Určení: hoši a dívky
Podmínky přijetí: Obor pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami dle §16 odst. 9 školského zákona. Žáci musí doložit doporučení školského poradenského zařízení.
Zakončení studia: závěrečná zkouška
Dosažený stupeň vzdělání: střední vzdělání se závěrečnou zkouškou
Způsob ukončení a certifikace: vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list
Studium je bezplatné

Popis oboru

Charakteristika učebního oboru:

Žáci se naučí:

 • ovládat přípravu vybraných druhů pokrmů a nápojů, pomáhat při přípravě pokrmů, připravovat jednoduché teplé pokrmy a přílohy;
 • připravovat podle pokynů běžné výrobky studené kuchyně;
 • připravovat teplé nápoje;
 • udržovat technická a technologická zařízení a udržovat a zabezpečovat inventář v gastronomickém provozu;
 • dodržovat hygienické předpisy v gastronomii;
 • provádět úklid a čistění zařízení a prostor pro výrobu pokrmů, skladovacích prostor, dodržovat sanitační řád;
 • skladovat suroviny a nápoje v souladu s požadavky na jejich uskladnění;
 • doplňovat pokrmy a nápoje při bufetovém uspořádání, sklízet použitý inventář;
 • vykonávat drobnou údržbu inventáře a zařízení.

V oborech kategorie E jsou kladeny nižší nároky v oblasti všeobecného a obecně odborného vzdělání. Proto absolventi oboru Stravovací a ubytovací služby nejsou dostatečně připraveni pro přímé pokračování v nástavbovém studiu. Absolventi si mohou doplnit své vzdělání v příbuzném oboru vzdělání kategorie H, a tím získat nejen novou kvalifikaci a další výuční list, ale také možnost pokračovat v nástavbovém studiu k získání maturity.


Více informací o oboru

POZOR nepřehlédněte!!!!!
Na provozních pracovištích si studenti vydělávají až 5000,- Kč měsíčně (dle množství a kvality odvedené práce). Přehled nejvýznamnějších smluvních provozních pracovišť:

restaurace "Pod kašnou"  restaurace "Fojtství" Staré Město restaurace "Šatlava"
restaurace "Jadran" restaurace "Carbon" restaurace"Merlin" Frýdlant n.O.
 

Profil absolventa:
Po ukončení přípravy v učebním oboru je absolvent schopen vykonávat tyto činnosti:
        -   na úseku přípravy jídel zajistit uskladnění surovin, jejich předběžnou přípravu, výrobu teplých a studených jídel a nápojů, včetně jejich expedice k výdeji
        -   na úseku obsluhy obsluhu hostů v restauracích, jídelnách, penzionech
        -   na úseku ubytovacích služeb pracovní funkce jako pokojská a činnost asistenta pro péči a obsluhu imobilních občanů v jejich domácnostech a penzionech pro seniory 
Do tohoto oboru mohou být přijati chlapci a dívky, jejichž zdravotní způsobilost potvrdí lékař. Je třeba doložit posudek Speciálního pedagogického centra nebo Pedagogicko-psychologické poradny.

Rizikové faktory dle kategorizace prací pro uvedený obor:
Je zařazen do prvního stupně zátěže - minimální zdravotní riziko, vliv zdravotního faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný (i pro handicapované osoby).

Uplatnění absolventů v oboru
Absolvent se uplatní ve stravovacích službách při výrobě pokrmů jako kuchař, dále například v provozovnách rychlého občerstvení při přípravě pokrmů a nápojů. V případě, že bude školou využit a zařazen i volitelný okruh ubytovací služby, najde absolvent uplatnění i ve službách ubytovacích (při úklidu v ubytovacím zařízení a při jeho provozu, vykonávání drobné údržby v zařízení) jako pokojská, vrátný, nosič zavazadel apod. Absolventi si mohou doplnit své vzdělání v příbuzném oboru vzdělání kategorie H. Jeho absolvováním získají nejen novou kvalifikaci a další výuční list, ale i možnost pokračovat v nástavbovém studiu k získání maturity. Je potřebné vzít v úvahu, že absolvent oboru kategorie E není pro přímé pokračování v nástavbovém studiu dostatečně připraven, protože v oborech kategorie E jsou kladeny nižší nároky v oblasti všeobecného a obecně odborného vzdělání.

Nejvýznamnější firmy, které nás podporují a spolupracují při výuce


Dokumenty a materiály ke stažení


Kontaktní osoba

Mgr. Vladimír Švidrnoch,DiS., manažer SŠ Řemesel
TelefonTelefon: 558 421 273; 728 97 93 99
E-mailE-mail: svidrnoch@ssremesel.cz
 • obrázky KP 2 (Medium)
 • obrázky KP, kuchyň,  005 (Medium)
 • obrázky KP, kuchyň,  008 (Medium)
 • Vyuč se řemeslu - získáš respekt
  Střední škola řemesel, Frýdek-Místek, příspěvková organizace