Od 01.01.2024 dochází ke změně, když tuto funkci bude nově vykonávat společnost Moore Advisory CZ s.r.o., se kterou byla uzavřena smlouva k zajištění daných služeb pro období 01.01.2024 – 31.12.2026. Rozsah poskytovaných služeb zůstává neměnný.