Virtuální
prohlídka
Co získáš studiem u nás ? Více informací
Úvodní strana
Menu - HLAVNÍ MENU

Svářečská škola

SVAŘUJTE S NÁMI

JE TO SNADNÉ KDYŽ TO CHCETE

SVÁŘEČSKÁ ŠKOLA PRO KOVY A PLASTY č. 055 a ATB č. 17

 

Svářečská škola č.055 s dlouholetou tradicí připravující řadu let nejen svoje žáky, ale i dospělé pracovníky v  širokém spektru kvalifikací pro výkon svářečských prací. Svářečská škola pracuje v systému České svářečské společnosti - CWS ANB . Je autorizovaným pracovištěm pro přípravu svářečů termoplastů podle ČSN EN 13067, Doc. EWF No. 581-15

Kvalifikace svářečů

Základní informace o svářečských kvalifikacích

V současné době je možné získat svářečskou kvalifikaci ve dvou úrovních.

Národní soustava kvalifikací svářečů což představuje určité specifikum v České a Slovenské republice. Jsou to zejména:

 • zaškolení - úzce zaměřená kvalifikace pro výkon určité činnosti
 •  základní kurzy -  jsou vyšším kvalifikačním stupněm než zaškolení  a jsou zaměřené na širší okruh kompetencí v oblasti svářečské kvalifikace

Evropská úroveň svářečských kvalifikací

 Ty představují vysoký stupeň svářečské kvalifikace podle evropských a mezinárodních norem..  Svářeč musí disponovat určitým okruhem odborných kompetencí, které musí s dvouletou pravidelností prokazovat. Jeho kvalifikace je přesně specifikovaná u umožňuje jeho držiteli  pracovat i v zahraničí.

 

Národní úroveň svářečských kvalifikací

 • zaškolený pracovník

Nejnižším stupněm svářečské kvalifikace je tzv. zaškolený pracovník. Pracovník může obsluhovat příslušné svařovací zařízení a vykonávat jednoduché svářečské úkony. Patří zde například stehování elektrickým obloukem, rovnání plamenem, řezání kyslíkem, kapilární pájení měděných trubek, řezání plazmou a řada dalších činností.

Příprava a zkouška probíhá podle ČSN 050705 a doporučené osnovy CWS ANB. Pracovník získá „Osvědčení“ o zaškolení a „Průkaz zaškoleného pracovníka“. Doba trvání většiny kurzů, včetně zkoušky, je zpravidla 40 hodin.

Příklady některých druhů zaškolení:

 • ZP 111-1 1.1 zaškolení pro stehování elektrickým obloukem obalenou elektrodou pro nelegované nízkolegované oceli a jemnozrné oceli s mezi kluzu do 275Mpa
 • ZP 135-1 1.1 zaškolení pro stehování elektrickým obloukem holou tavící se elektrodou v ochraně aktivního plynu (např. CO2) pro nelegované nízkolegované oceli a jemnozrné oceli s mezi kluzu do 275Mpa
 • ZP 81 1.1 zaškolení pro řezání ocelí kyslíkem zařazených ve skupině 1.1(nelegované nízkolegované oceli a jemnozrné oceli s mezi kluzu do 275Mpa)
 • ZP 942 31 zaškolení pro měkké pájení měděných trubek pro rozvody vody

 

 • Základní kurzy svařování

Vyšším stupněm svářečské kvalifikace je svářeč se základním kurzem svařování podle ČSN 050705. Pracovník může obsluhovat příslušné svařovací zařízení, svařovat jednoduché konstrukce  a zařízení vyrobené z nelegované případně nízkolegované oceli, v případech kde není požadována úřední zkouška svářeče podle  ČSN EN ISO 9606-1,2. Pracovník získá „Osvědčení“ o základním kurzu svařování a „Průkaz odborné kvalifikace svářeče“ (dříve Svářečský průkaz). Doba trvání většiny kurzů, včetně zkoušky, je zpravidla 120 až 160 hodin.

Příklady některých národních svářečských kvalifikací -  se základním kurzem svařování - ČSN050705

 

 • ZK 111 1.1 základní kurz svařování elektrickým obloukem obalenou elektrodou určený pro svařování nelegované nízkolegované oceli a jemnozrné oceli s mezi kluzu do 275Mpa
 •  
 • ZK 135 1.1 základní kurz svařování elektrickým obloukem holou tavící se elektrodou v ochraně aktívního plynu (např. CO2nebo směsi plynů jako Ar+CO2) pro nelegované nízkolegované oceli a jemnozrné oceli s mezi kluzu do 275Mpa
 • ZK 311 1.1 základní kurz svařování kyslíko-acetylénovým plamenem, určený pro svařování nelegované nízkolegované oceli a jemnozrné oceli s mezi kluzu do 275Mpa
 • ZK 141  základní kurz svařování netavící se elektrodou v ochraně inertního plynu označována jako svařování TIG/WIG, určený pro svařování vysokolegovaných (8),  ale i nelegovaných ocelí (1), hliníku a jeho slitin (21)

Základní informace k Evropské úrovni svářečských kvalifikací

 • Evropské kvalifikace

Nejvyšším stupněm svářečské kvalifikace je svářeč s úřední zkouškou podle ČSN EN ISO 9606-1,2. Pracovník s touto kvalifikací může svařovat ocelové konstrukce a vyhrazená technická zařízení, zařízení staticky a dynamicky namáhané splňující nejvyšší požadavky na jakost svarových spojů ve stupni „B“ podle ČSN EN ISO 5817. Doba přípravy včetně zkoušky se pohybuje v rozsahu 80 až 160 hodin.

Příklady některých kvalifikací  na  nadnárodní úrovni - evropské podle ČSN EN ISO 9606-1:

 • ČSN EN ISO 9606-1 111 P BW FM1 B s 12 PF ss nb  (pro plechy)
 • ČSN EN ISO 9606-1 111 T BW FM1 B s10,0 D 60,0 HL0 45° ss nb (pro trubky)
 • ČSN EN ISO 9606-1 135 P BW FM1 S s 12,0 PF ss nb
 • ČSN EN ISO 9606-1 311 T BW FM1 S s 4,0 D 60,0 HL0 45° ss nb rw

 

SVAŘOVÁNÍ TERMOPLASTŮ

Svařování termoplastů plastů patří dnes k často vyhledávaným kvalifikacím. Patří zde svařování potrubí pro rozvody vody nebo plynu, svařování desek pro výrobu nádrží, jímek a bazénů, opravy nárazníku, kapotáže motocyklů, svařování hydroizolací staveb proti tlakové vodě a zemní vlhkosti, svařování  izolací zahradních jezírek, střešních plášťů, izolace skládek, podlahových krytin  a podobně. Délka trvání kurzů v rozsahu 40 až 80 hodin podle rozsahu požadované kvalifikace a případné praxe v oblasti svařování plastů.

 Pro získání kvalifikace ke svařování termoplastů jsou určeny  stejně jako u kovů dvě úrovně kvalifikací

 • národní kvalifikace
 • podle ČSN 050705 základní kurzy  platné na území ČR a  TP  B  CWS ANB č.101, 103, 301.  Učební osnovy pro jednotlivé kvalifikace v TP  B 401, 402 CWS ANB dále vychází technických pravidel vodárenských a plynárenských společností montážních předpisů  výrobců plastových materiálů,  poznatků z dlouhodobých zkoušek materiálů. Délka trvání jednotlivých kurzů se odvíjí od minimálních počtů hodin potřebných pro získání potřebných vědomostí a kompetencí pro danou metodu svařování a materiál
 • Evropská kvalifikace EWP Evropský svářeč termoplastů kurzy jsou určené pro  konstrukce  a zařízení svařované z termoplastů kde jsou kladené zvýšené požadavky na kvalifikaci svářečů  z důvodů nebezpečí způsobeného  vlivem  prostředí, extrémního namáhání svarových spojů, které je spojené s nebezpečím ohrožení životního prostředí, bezpečnosti práce, případně osob zajišťujících provoz a obsluhu těchto zařízení
 • podle ČSN EN 13067 Doc. EWE 581-14 úřední zkouška s evropským certifikátem platným v EU
 • pro potřebu svařování plynárenských potrubí z PE-HD  opravňuje kvalifikace podle TPG 927 04 - platí pro ČR

 

Příklady některých kvalifikací podle ČSN 050705:

 • ZK 11 P3 svařování potrubí z polyetylénu horkým tělesem na tupo
 • ZK 15 P2 svařování potrubí z polypropylénu horkým tělesem polyfúzně pro rozvody teplé a studené vody
 • ZK 16 P3 svařování potrubí z polyetylénu objímkou (svařování elektrotvarovkou)
 • ZK 32 S2 svařování desek z polypropylénu horkým plynem rychlotryskou
 • ZK 34 S2 extruzní svařování desek z polypropylénu
 • ZK 33 S1 ruční a strojní svařování horkým plynem  PVC-P
 • ZK 34 S3 extruzní svařování desek z polyetylénu

 

Pro informaci uvádíme příklady některých kvalifikací  EPW vycházející z normy ČSN EN 13067 a Doc.  EWF 581-14. Podle uvedené normy je kvalifikace EPW začleněna do 5 základních modulů.

 • modul M1 je určen pro svařování desek horkým plynem
 • modul M2 je určen pro svařování desek a potrubí horkým tělesem
 • modul M3 je určen pro svařování potrubí objímkou (elektrotvarovkou)
 • modul M4 je určen pro spojování potrubí lepením
 • modul M5 je určen pro svařování fólií z PE, PVC-P horkým plynem, horkým klínem ručně a strojně, opravy fólií ručně extruderem (hydroizolace, skládky, střešní pláště)
 • Prodlužování získané kvalifikace svářečů – prolongace

Prodlužování kvalifikace svářečů na národní úrovni – podle ČSN 050705, zaškolený pracovník, svářeč se základním kurzem svařování.

Periodické doškolení a přezkoušení pro prodloužení kvalifikace svářečů se základními kurzy svařování pro kovy a plasty podle ČSN 050705 stejně.

Prodlužování kvalifikace svářečů s úřední zkouškou na evropské úrovni – podle  ČSN EN 9606-1,2 pro kovy,  ČSN EN 13585 pro pájení měděných trubek, mají platnost „Certifikátu“ tři roky. Svářeč s evropskou kvalifikací musí mít každých šest měsíců potvrzenou praxi svářečským dozorem do „Certifikátu“ Své kvalifikace na úrovni základních kurzů musí obnovit každé dva roky před uplynutím doby platnosti.

Kvalifikace pro svařování termoplastů mají zatím platnost dva roky. Před uplynutím doby platnosti musí absolvovat tzv. prolongaci tj. recertifikační zkouška. Před uplynutím dalších dvou let musí absolvovat přípravný kurz a „Certifikovanou zkoušku“.

Svářeč s kvalifikací podle TPG 927 04 je povinen vykonat vždy „Certifikovanou zkoušku“ v plném rozsahu. Svářeč s evropskou kvalifikací  pro svařování termoplastů musí mít stejně jako svářeč kovů každých šest měsíců potvrzenou praxi svářečským dozorem do „Certifikátu“

 

Přístupové podmínky pro přijetí do kurzů podle národní kvalifikace - ČSN 050705:

 • věk 18 let
 • info-list (základní údaje o požadované kvalifikaci, kontakty e-mail, telefon)
 • dobrý zdravotní stav potvrzený ošetřujícím lékařem ( schopen jako svářeč)
 • dohoda o podmínkách pro získání svářečské kvalifikace

Přístupové podmínky pro přijetí do kurzů podle evropských kvalifikací - ČSN EN 9606-1,2, ČSN EN 13585, ČSN EN 13067 Doc. EWE 581-14, TPG 927 04 :

 • věk 18 let
 • info-list (základní údaje o požadované kvalifikaci, kontakty e-mail, telefon)
 • přihláška do kurzu, žádost o vstup do certifikačního centra u kurzů EPW podle ČSN EN 13067, případně potvrzení o dosavadní délce praxe ve svařování termoplastů
 • dobrý zdravotní stav potvrzený ošetřujícím lékařem ( schopen jako svářeč)
 • dohoda o podmínkách pro získání svářečské kvalifikace
 • dohoda o spolupráci s CWS ANB

 

Vaši kvalifikaci Vám připravíme podle vašeho požadavku.

Ceny jednotlivých kurzů jsou stanovovány podle rozsahu požadované kvalifikace na základě vyplnění  Info-listu.

Svářečská škola je vybavena pro svařování kovů moderními svařovacími zdroji fy Fronius  pro jednotlivé technologie svařování včetně plazmy Hypertherm- Powermax  65 pro řezání a drážkování  ocelí.

Pro svařování termoplastů je škola vybavena zařízením od fy Rothenberger, Dytron, Georg Fischer, Leister, Herz

Naše škola připravila pro firmy v regionu téměř  více jako tisíc pět set svářečů  v různých kvalifikacích. Aktivně spolupracuje s významnými firmami v regionu.

Škola realizovala několik projektů EU ve spolupráci MSK a jinými subjekty jako například UNO Praha.

Přípravné kurzy k prolongační zkoušce

Prodlužovací  zkoušky  musí  být  provedeny  před  ukončením  platnosti  Certifikátu,  proto  i přípravný   kurz   musí   být zahájen   s předstihem   (max.   3   měsíce   před   ukončením platnosti  oprávnění).  Podle  Doc.  EWF  No.  581-01  je příprava  pro  první prodloužení po dvou letech min.2 dny, pro další prodloužení po čtyřech letech od zkoušky min. 3 dny.

 

 

Důvod:        

První  prodlužovací  zkouška  po  dvou  letech    je  jen  teoretická,  praxe  se  doloží prohlášením.  Výjimku  tvoří prodlužování oprávnění pro  oblast  plynárenství,  kde  v souladu s TPG 927 04, musí být vykonány teoretická i praktická zkouška vždy.        

Druhá  prodlužovací  zkouška  po  čtyřech  letech  od  první  zkoušky  je  teoretická  a praktická jako první nová zkouška

Cyklicky se střídá prodlužování od první zkoušky :     

 • po 2 letech - teorie (pro oblast plynárenství i praxe)     
 • po 4 letech - teorie + praxe     
 • po 6 letech  - teorie (pro oblast plynárenství i praxe)     
 • po 8 letech - teorie + praxe,

Ceník:

Kontaktní osoba:

Pryček Radovan

Tel. 558421262, (287)

mob. 724379968

email: prycekradovan@ssremesel.cz

 

Název souboru Datum vydání Velikost Počet stažení
Tabulka I 11.03.2019 433 kB 773x
Tabulka II 11.03.2019 484 kB 603x
Tabulka III 11.03.2019 483 kB 1315x
Tabulka IV 11.03.2019 493 kB 709x
Tabulka V 11.03.2019 484 kB 629x
Vyuč se řemeslu - získáš respekt
Střední škola řemesel, Frýdek-Místek, příspěvková organizace