Virtuální
prohlídka
Co získáš studiem u nás ? Více informací
Úvodní strana
Menu - HLAVNÍ MENU

Poradenské služby školy

Výchovný poradce diagnostikuje situaci. Navrhuje opatření, setkání zainteresovaných lidí, vede individuální konzultace s dětmi, s rodiči, informuje o kontaktech na další pomoc (adresář sociálních služeb apod.) linku bezpečí a další organizace. Obrací se na sociální odbor, kurátory v případě podezření na problém v rodině, porušování zákona.

Těžištěm práce výchovného poradce je prevence. Orientuje se tedy na:

· práci s výchovně problémovými dětmi

· spolupráci s rodinou hlavně v poradenské činnosti

· spolupráci s institucemi v šíření dalších výchovných a prevenčních postupů v práci s problémovými dětmi

· spolupráci s pracovníky školy při řešení otázek v postupech výchovné práce s problémovými dětmi

· na základě znalosti dětí, jejich postojů, specifických zvláštností a možností působit poradensky ve spolupráci s pedagogy, školami a institucemi při výběru v profesním a společenském uplatnění

Vyuč se řemeslu - získáš respekt
Střední škola řemesel, Frýdek-Místek, příspěvková organizace