Virtuální
prohlídka
Co získáš studiem u nás ? Více informací
Úvodní strana
Menu - HLAVNÍ MENU

Edugrant

Ve školním roce 2023/2024 se naše škola s projektem RC DIDACTIC zapojila do EDUgrantu.

Cílem projektu bylo pořízení mobilního pracoviště RC DIDACTIC s následujícími moduly:

1. Přístrojové moduly: Generátor funkcí, programovatelný DC zdroj, voltmetr DC & AC RMS

2. Měřící jednotka s příslušenstvím

3. Sestava aktivních a pasivních prvků

4. Zdroj napájení

5. Souprava dvoukolíkových prvků

Podrobný popis všech modulů je zde:  https://www.rcdidactic.com/katalog.

Výstupy projektu

1. Zpracování ukázkové hodiny

  • Příprava pedagoga - výukový záměr a cíl hodiny, časový harmonogram, materiály připravené pro výuku - vlastní příprava pedagoga doplněná dalšími materiály (pracovní listy, prezentace, videa, pokud budou součástí zvolené výukové jednotky)
  • Záznam hodiny - záznam, případné výstupy - videa (min 2 minuty), min. 3 fotografie, výstupy studentů
  • Zhodnocení výukové jednotky - míra naplnění stanovených cílů výukové jednotky, zpětná vazba od studentů, zkušenosti.

2. Zhodnocení roční práce se zapůjčenou technologií - materiál, který shrne zkušenosti školy se zapojením a využitím technologií, které škola používala. Definuje pozitiva a případně i negativa použitých pomůcek ve výuce. Materiál bude zveřejněn na webu projektu.

EduBUS

13.11.2023 přijel do areálu školy EduBUS = MOBILNÍ POLYTECHNICKÁ LABORATOŘ PRO ŠKOLY ( www.edubus.cz)

   

V rámci projektu proběhlo školení učitelů elektrotechnických předmětů:

   

 

 

 

Vyuč se řemeslu - získáš respekt
Střední škola řemesel, Frýdek-Místek, příspěvková organizace