Aktuální informace
archiv novinek
Lyžařský kurz 10.11.2022 Více
Kyberkriminalita 08.11.2022 Více
WOLFRAM 2022 25.05.2022 Více
Europassy 19.05.2022 Více
EduPage 06.09.2021 Více
Sportovní den 05.12.2019 Více
Erasmus+ 11.11.2019 Více
Soutěž SUSO 11.06.2019 Více
Erasmus+ 01.04.2019 Více
Stipendium MSK 01.05.2017 Více
Infotherma 2016 19.01.2016 Více
Virtuální
prohlídka
Co získáš studiem u nás ? Více informací
Úvodní strana
Menu - HLAVNÍ MENU

OPVK - MSEK

Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.24/02.0058
Realizace projektu: 06. 06. 2013 – 31. 12. 2014
OPVK – 1.1 Podpora a rozvoj elektrotechnických a stavebních oborů v MSK

Hlavním cílem projektu je zvýšit popularitu elektrotechnických a stavebních oborů u žáků základních škol a zkvalitnit praktickou výuku na středních školách a to s ohledem na požadavky členů Moravskoslezského energetického klastru. Těžištěm projektu je oživení a zkvalitnění praktické výuky na spolupracujících středních školách, tedy SŠ elektrostavební a dřevozpracující ve Frýdku-Místku a na SŠ elektrotechnické v Ostravě Na Jízdárně.

Cílem je pro školy vybudovat učebnu praktické výuky vybavenou funkčními výukovými systémy (modely), které umožní žákům středních škol rozvíjet praktické dovednosti a manuální zručnost. V těchto učebnách budou žáci pod dohledem odborníků z praxe a pedagogů vyrábět elektrovzdělávací hru, která bude následně sloužit jako výuková pomůcka při propagaci elektrotechnického oboru na základních školách v rámci projektových dnů. Praktická výuka na spolupracujících středních školách bude doplněna odbornými semináři, workshopy odborníků z praxe v nových učebnách a exkurzemi přímo do výrobních procesů.

Realizací projektu chceme zvýšit zájem žáků středních škol o praktické vyučování s novými technologiemi zaměřenými na obnovitelné zdroje energie, které můžou sami využívat během výuky a při výrobě elektrovzdělávací hry. Účelem projektu je také zvýšit zájem žáků ZŠ o obory prostřednictvím projektových dnů, exkurzí, soutěží, které budou prezentovat popularizované obory a výstupy praktické výuky.

Celkovým výstupem projektu bude inovovaná praktická výuka na SŠ, která zvýší kvalifikační předpoklady studentů při vstupu do praxe, lepší manuální zručnost žáků středních škol a zvýšený zájem žáků základních škol o studium elektrotechnických a stavebních oborů na SŠ

Přínos pro žáky zapojených středních škol:

  • Zlepšení a zkvalitnění praktické výuky – možnost pracovat s novými výukovými modely a vybavením pod dohledem odborníků z praxe a pedagogů přímo ve škole v nových učebnách praktické výuky.
  • Získání nových informací o technologiích a postupech v oblasti elektrotechniky a stavebnictví, možnost vyzkoušet si práci s novými přístroji a vybavením a posílit tak praktické dovednosti a rozvíjet svou manuální zručnost v souladu s požadavky potencionálních zaměstnavatelů.
  • Získat studijní podporu pro praktické vyučování – výukové manuály.
  • Navázání spolupráce s potencionálními zaměstnavateli.
  • Aktivní zapojení v rámci účasti na exkurzích a seminářích.
  • Zvýšení kvalifikačních předpokladů zvyšující šance na trhu práce.

Přínosy pro žáky základních škol:

  • Žáci budou mít, prostřednictvím exkurzí a projektových dnů, možnost lépe se seznámit s problematikou práce ve stavebních a elektrotechnických oborech.
  • Větší informovanost o praktické výuce na středních školách zaměřených na elektrotechnik a stavebnictví. Aktivní formy výuku – možnosti si vyzkoušet v rámci výuky práci s elektrovzdělávací hrou, exkurze přímo do výroby, přednášky a prezentace zástupců firem a středních škol. Možnost navštívit praktické vyučování přímo na středních školách.

www.studujelektro.cz

Vyuč se řemeslu - získáš respekt
Střední škola řemesel, Frýdek-Místek, příspěvková organizace