Virtuální
prohlídka
Co získáš studiem u nás ? Více informací
Úvodní strana
Menu - HLAVNÍ MENU

P - Polytechnika

 
p3 Spolupráce ze ZŠ, příp. MŠ - sdílení učeben/dílen/laboratoří
p4 Dovednostní workshopy s cílem podpořit polytechnické vzdělávání, ve spolupráci se zaměstnavateli
p5 Projektové dny/výjezdy žáků SŠ 
p6 Odborné technické kroužky pro žáky SŠ
p7 Kroužek pro ZŠ
Vyuč se řemeslu - získáš respekt
Střední škola řemesel, Frýdek-Místek, příspěvková organizace