Virtuální
prohlídka
Co získáš studiem u nás ? Více informací
Úvodní strana
Menu - HLAVNÍ MENU

Projekt ERASMUS+

Popis projektu

Hlavní aktivitou projektu je třítýdenní odborná stáž pro dvě 14 členné skupiny žáků různých maturitních i učebních oborů (stavebnictví, nábytkářství, elektrotechnika, truhlář, elektrikář a instalatér). Jazykem stáže je angličtina. Tato stáž každoročně probíhá ve městě Braga na severu Portugalska. Žáci jsou rozděleni do vybraných portugalských firem podle zvoleného oboru. Během stáže se žáci budou podílet na práci v běžném provozu portugalských firem, budou se zde setkávat s odborníky z praxe, poznávat sociokulturní prostředí Portugalska, prohlubovat své odborné a jazykové znalosti. Praxe v zahraničí poskytuje mnohem více než zdokonalení odborných znalostí a dovedností. Žáci se mohou seznámit s moderní technikou a s dalším vybavením používaným v zahraničních firmách, s jiným způsobem zpracování zadaného úkolu a novými metodami organizace práce pro jeho úspěšné zvládnutí. Dalším obrovským přínosem pro studenty je to, že mohou ve svém volném čase nebo během organizovaných výletů po Portugalsku a Španělsku navázat kontakty se studenty z jiných zemí (Chorvatsko, Slovinsko, Turecko, Polsko, Norsko atd.)

Partner projektu

Braga Mobility nebo pouze Braga mob je firma s cca 21 zaměstnanci se sídlem v Braze. Je to zkušená dynamická společnost, která získala doposud velké množství klientů v rámci programů Leonardo da Vinci a LLP a poté také v rámci programu Erasmus+. Zaměstnanci firmy se podílí na bezpočtu projektů týkajících se mezinárodních mobilit. Specializují se na rozmanité oblasti rozvoje a vzdělání. Pro zaměření, se kterými nemají stálí zaměstnanci firmy dostatek zkušeností, spolupracují s externími spolupracovníky.

Odkaz Braga mob: http://www.bragamobilityopen.com/

 Povinnosti účastníků odborné stáže

1. účast na jazykové přípravě

2. aktivní přístup k samostudiu v rámci jazykové přípravy ( https://erasmusplusols.eu/cs/)

3. zodpovědný přístup k vlastní odborné stáži

4. aktivní komunikace s vedoucím učitelem odborných předmětů v jejím průběhu

5. zpracování povinných materiálů o průběhu praxe po návratu z ní

Místo zahraniční stáže

Město Braga se nachází v severní částí Portugalska, s více než dvou tisíciletou historií. Je to třetí největší městská oblast v zemi, která se nachází v srdci regionu Minho, mezi horami, lesy a zelenými poli. Jeho mírné klima je podporováno vlivem Atlantiku. Kouzlo starého města spočívá hlavně v kostelích, přepychových palácích z 18. století a také půvabných zahradách, které jsou průběžně udržované, jak jsme zjistili dále. Město, za Římanů známé jako Bracara Augusta, je již odedávna centrem náboženství a obchodu. Ve 12. století se stalo sídlem portugalských arcibiskupů a tím i církve, čímž je s několika přestávkami stále.

Krátké video o Braze: https://www.youtube.com/watch?v=UJSXUGeybPA

 

 

Získaná osvědčení

Cílem naší pracovní cesty je rozvoj řemeslných a odborných zručností našich studentů v portugalských firmách. Jejich jazykové dovednosti byly základní podmínkou k účasti na této stáži. Studenti po absolvování stáže získají certifikáty (Europass Mobilita, Osvědčení o účasti na stáži od přijímající organizace, Evropský systém kreditů pro odborné vzdělání a přípravu – ECVET)