Aktuální informace
archiv novinek
EDUgrant 29.06.2023 Více
Erasmus+ 13.06.2023 Více
Lyžařský kurz 10.11.2022 Více
Kyberkriminalita 08.11.2022 Více
WOLFRAM 2022 25.05.2022 Více
Europassy 19.05.2022 Více
EduPage 06.09.2021 Více
Sportovní den 05.12.2019 Více
Erasmus+ 11.11.2019 Více
Soutěž SUSO 11.06.2019 Více
Erasmus+ 01.04.2019 Více
Stipendium MSK 01.05.2017 Více
Infotherma 2016 19.01.2016 Více
Virtuální
prohlídka
Co získáš studiem u nás ? Více informací
Úvodní strana
Menu - HLAVNÍ MENU

Aktuální informace

Přijímací řízení 2021/22

Informace k přijímacímu řízení naleznete  zde.

Tiskopisy k přijímacímu řízení naleznete  zde.

 

Výsledky v prvním kole přijímacího řízení v řádném termínu budou vyhlášeny dne 19. 5. 2021 po 12:00 hod. (platí pro maturitní obory, nástavbové studium i všechny učební obory).

 

Čtyřleté maturitní obory:

Všichni uchazeči o čtyřleté maturitní obory budou konat jednotnou přijímací zkoušku z českého jazyka a z matematiky s využitím centrálně zadávaných testů vydaných Cermatem. Součástí přijímacího řízení bude hodnocení výsledků ze základní školy.

1. řádný termín přijímacích zkoušek je 3. 5. 2021.

2. řádný termín přijímacích zkoušek je 4. 5. 2021.

 

Nástavbové studium:

Vzhledem k počtu podaných přihlášek rozhodl ředitel školy, že Jednotná přijímací zkouška se do oborů nástavbového studia ve školním roce 2020/2021 konat nebude. Uchazeči budou přijati na základě výsledků z předchozího studia.

 

Učební obory:

Do všech učebních oborů budou uchazeči přijímání na základě výsledků ze základní školy.

 

Učební obory pro žáky se specifickými vzdělávacími potřebami:

Do všech učebních oborů budou uchazeči přijímání na základě výsledků ze základní školy. Uchazeči musí doložit vyšetření Speciálního pedagogického centra s doporučením o zařazení do tohoto oboru.

 

1 leté zkrácené studium:

Uchazeči o uvedené obory nekonají přijímací zkoušky.


Poslední změna: 19.04.2021 - 13:51

Zpět
Vyuč se řemeslu - získáš respekt
Střední škola řemesel, Frýdek-Místek, příspěvková organizace