Aktuální informace
archiv novinek
Lyžařský kurz 10.11.2022 Více
Kyberkriminalita 08.11.2022 Více
WOLFRAM 2022 25.05.2022 Více
Europassy 19.05.2022 Více
EduPage 06.09.2021 Více
Sportovní den 05.12.2019 Více
Erasmus+ 11.11.2019 Více
Soutěž SUSO 11.06.2019 Více
Erasmus+ 01.04.2019 Více
Stipendium MSK 01.05.2017 Více
Infotherma 2016 19.01.2016 Více
Virtuální
prohlídka
Co získáš studiem u nás ? Více informací
Úvodní strana
Menu - HLAVNÍ MENU

Aktuální informace

Aktuální informace pro uchazeče o vzdělávání

Podle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 6. dubna 2021 se uchazeči o vzdělávání umožní přítomnost u přijímací zkoušky, pouze pokud
- nemá příznaky onemocnění COVID-19 a
- doloží před přijímací zkouškou negativní výsledek antigenního testu provedeného v posledních 7 dnech před konáním přijímací zkoušky. Uchazeč je oprávněn pro účely účasti na přijímacím řízení podrobit se testování ve škole, ve které je žákem, a tato škola je povinna provést na jeho žádost preventivní test ve škole a vydat o výsledku testu doklad. Tento doklad lze nahradit:
a) dokladem o tom, že uchazeč prodělal COVID-19 a od prvního pozitivního testu neuplynulo více než 90 dní,
b) dokladem o negativním výsledku PCR testu provedeného v posledních 7 dnech před konáním přijímací zkoušky,
c) certifikátem Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování, pokud od dokončení očkování uplynulo nejméně 14 dnů.
Pokud uchazeč požadovaný doklad nepředloží, účast na přijímací zkoušce mu nebude umožněna.


Poslední změna: 13.04.2021 - 11:49

Zpět
Vyuč se řemeslu - získáš respekt
Střední škola řemesel, Frýdek-Místek, příspěvková organizace