Aktuální informace
archiv novinek
EduPage 06.09.2021 Více
Sportovní den 05.12.2019 Více
Erasmus+ 11.11.2019 Více
Soutěž SUSO 11.06.2019 Více
Erasmus+ 01.04.2019 Více
Stipendium MSK 01.05.2017 Více
Infotherma 2016 19.01.2016 Více
Virtuální
prohlídka
Kořenový
certifikát
Co získáš studiem u nás ? Více informací
Úvodní strana
Menu - HLAVNÍ MENU
BAZÉN - INFORMACE
OD 16.9.2021 BAZÉN OTEVŘEN.VSTUP NA BAZÉN POUZÉ S POTVRZENÍM O BEZINFEKČNOSTI NA COVID-TEST PCR-ANTIGENNÍ A OČKOVÁNI.

Aktuální informace

11. 5. 2020 Nástup maturantů a žáků 3. ročníků učebních oborů

Od 11. 5. 2020 bude probíhat výuka maturantů a učňů konajících MZ a ZZ formou konzultací a odborné přípravy na pracovišti. Výuka bude probíhat od 7:55 ve skupinách do 15 žáků. Rozpis jednotlivých skupin bude zveřejněn v systému Iškola v sekci „rozvrh hodin“ do pátku 8. 5. 2020. Jedná se o přípravu na maturitní a závěrečné zkoušky. Příprava je určena žákům 4. ročníku maturitních oborů, 2. ročníku nástavbového studia, 3. ročníku učebních oborů a zkráceného jednoletého studia. Žáci jsou povinni donést si do školy dvě roušky a sáček. Dále jsou povinni dbát hygienických předpisů, dodržovat rozestupy a řídit se pokyny vyučujících. Zásady chování najdete zde:
https://www.iskola.cz/?cast=Soubor&akce=vychozi&id=29394756176131
Je rovněž nutné donést podepsané čestné prohlášení. Bez něho nebude žák do školy vpuštěn. Čestné prohlášení naleznete zde:
https://www.iskola.cz/?cast=Soubor&akce=vychozi&id=29394756176130


Poslední změna: 06.05.2020 - 11:43

Zpět
Vyuč se řemeslu - získáš respekt
Střední škola řemesel, Frýdek-Místek, příspěvková organizace