Aktuální informace
archiv novinek
EDUgrant 29.06.2023 Více
Erasmus+ 13.06.2023 Více
Lyžařský kurz 10.11.2022 Více
Kyberkriminalita 08.11.2022 Více
WOLFRAM 2022 25.05.2022 Více
Europassy 19.05.2022 Více
EduPage 06.09.2021 Více
Sportovní den 05.12.2019 Více
Erasmus+ 11.11.2019 Více
Soutěž SUSO 11.06.2019 Více
Erasmus+ 01.04.2019 Více
Stipendium MSK 01.05.2017 Více
Infotherma 2016 19.01.2016 Více
Virtuální
prohlídka
Co získáš studiem u nás ? Více informací
Úvodní strana
Menu - HLAVNÍ MENU

UNIV

UNIV 2

Hlavním cílem tohoto projektu je proměna škol v centra celoživotního učení v rámci celé
České republiky.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem
České republiky. Více informací se dozvíte na   http://www.univ.cz/

V rámci projektu budou na SŠED Frýdek-Místek realizovány 3 modulové programy dalšího vzdělávání:
1. Zhotovitel zateplovacích systémů      1.  vlna tvorby DV s pilotním ověřením
2. Stavební truhlář                                  2.  vlna tvorby DV
3. Elektrické instalace                             3.  vlna tvorby DV

Aktuální informace z průběhu projektu UNIV 2 KRAJE
17.3.2010 byli všichni pedagogičtí pracovníci zapojeni do projektu proškoleni krajskou metodičkou paní RNDr. Ivanou Krajčíkovou.
V současné době projektový tým stanovený pro 1. vlnu tvorby zpracovává pracovní verzi č. 1 modulového programu "Zhotovitel zateplovacích systémů".

Aktuální informace z průběhu projektu - říjen 2010
Modulový program "Zhotovitel zateplovacích systémů" je doplňován a opravován dle oponentního posouzení provedeného krajskou metodičkou paní RNDr. Ivanou Krajčíkovou a sociálními partnery projektu.
Záklaní údaje o návrhu projektu - klikni na níže uvedený odkaz!
Cílem projektového týmu je, aby v období leden - březen 2011 byl tento program pilotně realizován na minimálně 10 pracovnících dodaných sociálními partnery projektu.


UNIV 3

V projektu UNIV3 probíhá podpora rekvalifikací, kterými se lidé připravují k vykonání zkoušky a propojuje se s tzv. „procesem uznávání“. Uznávány budou dovednosti a znalosti, které se zájemci o doplnění vzdělání naučili během života i mimo školu.
Nová legislativa na poli vzdělávání dospělých v České republice umožnila středním odborným školám zaměřit se na segment profesního (dříve dílčího) vzdělávání. To může vracet na trh práce např. řemesla, která chybí, ale někdy jim i navracet prestiž. Tato skutečnost se řeší v právě probíhajícím projektu ministerstva školství UNIV 3.

Tvorba zadání na škole,  pro informace klikni zde!
V současné době je projekt již ukončen

Vyuč se řemeslu - získáš respekt
Střední škola řemesel, Frýdek-Místek, příspěvková organizace