Virtuální
prohlídka
Co získáš studiem u nás ? Více informací
Úvodní strana
Menu - HLAVNÍ MENU

Projekty EU

Nejvýznamnější projekty EU a ESF realizované v období 2006 - 2015 (technologické vybavení, vzdělávání a tvorba)

Název projektu /investice

Cena

Realizace v roce

ATB nově zřizované středisko svařování plastových materiálů - (evropská škola)

1 596 000

2006 - 2008

Vybavení oborových center dřevoobráběcí CNC stroje

5 200 000

2008 - 2011

Elektrotechnická centra

6 350 000

2009 - 2011

Stavebnictví (pro obory Zedník, instalatér, Tesař)

8 100 000

2009 - 2011

Zvyšování kvality ve stavebních a dřevo oborech

1 430 000

2008 - 2011

EU peníze středním školám - šablony

2 450 000

2013 - 2014

Modernizace instalatérských oborů

1 590 000

2014 - 2015

Přírodovědné učebny a laboratoře ve středních odborných školách

2 100 000

2014 - 2015

Vlastní investiční prostředky vynaložené při stavebních úpravách v souvislosti z realizací projektů

1 750 000

2006 - 2015

Celkem (technologické vybavení + vzdělávání a tvorba)

30 566 000

2006 - 2015Nejvýznamnějši stavební investice realizované v období 2000 - 2015 z investičních prostředků školy, MSK a projektů EU

Název projektu /investice

Cena

Realizace v roce

Rekonstrukce plaveckého bazénu

20 000 000

2000 - 2001

Rekonstrukce školní kuchyně

4 500 000

2003

Rekonstrukce velké a malé tělocvičny

4 000 000

2005 a 2011

Zateplení celého areálu SŠED včetně výměny oken a opravy střech (projekt EU)

44 000 000

2006 - 2010

Rekonstrukce skladu řeziva a přístřešku ve středisku Frýdlant nad Ostravicí

2 000 000

2007 a 2015

Rekonstrukce elektroinstalace hlavní budovy + vrátnice

7 600 000

2011 a 2012

Rekonstrukce oken a sociálního zařízení středisko
Frýdlant nad Ostravicí + brána a zabezpečení

1 450 000

2012 a 2014

Rekonstrukce výměníkové stanice ve F-M

2 500 000

2013

Oprava visutých střech sportovního areálu ve F-M

3 850 000

2015

Celkem za období (spolu s menšími akcemi)

90 580 000

2000 - 2015

Vyuč se řemeslu - získáš respekt
Střední škola řemesel, Frýdek-Místek, příspěvková organizace