Virtuální
prohlídka
Co získáš studiem u nás ? Více informací
Úvodní strana
Menu - HLAVNÍ MENU

Přijímací řízení

1) Přijímací řízení 2023/2024

 

2) Ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů do tříletých učebních oborů na  www.ssremesel.cz nejdříve 24. 4. 2023.

Seznam přijatých uchazečů do čtyřletých maturitních oborů a do nástavbového maturitního studia bude zveřejněn na  www.ssremesel.cz nejdříve dne 28. dubna 2023 po 12:00 hod. a nejpozději do 3. května 2023 do 12:00 hod.

 

3) Čtyřleté maturitní obory a nástavbové studium

Všichni uchazeči o čtyřleté maturitní obory a o nástavbové studium budou konat jednotnou přijímací zkoušku z českého jazyka a z matematiky s využitím centrálně zadávaných testů vydaných Cermatem. Součástí přijímacího řízení bude hodnocení výsledků ze základní školy.

 

Cizinci podle § 1 odst. 1 zákona č. 67/2022 Sb. se při přijímacím řízení promíjí na žádost přijímací zkouška z českého jazyka, znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, škola ověří rozhovorem. Cizinec podle § 1 odst. 1 zákona č. 67/2022 Sb. má na základě žádosti připojené k přihlášce ke vzdělávání právo konat písemný test jednotné přijímací zkoušky ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace v ukrajinském jazyce. Společně s žádostí podle odst. 1 zákona č. 67/2022 Sb. OOP MŠMT uchazeč doloží Doklad o dočasné ochraně.

 

1. řádný termín přijímacích zkoušek je 13. 4. 2023.

2. řádný termín přijímacích zkoušek je 14. 4. 2023.

 

 

Obecné informace MŠMT k přijímacímu řízení: zde

 

Testová zadání k procvičování: zde

Název souboru Datum vydání Velikost Počet stažení
Informace k přijímacímu řízení 25.01.2023 320 kB 306x
Kritéria přijetí - maturitní obory 25.01.2023 476 kB 268x
Kritéria přijetí - nástavba 25.01.2023 477 kB 195x
Kritéria přijetí - učební obory 25.01.2023 398 kB 366x
Kritéria přijetí - zkrácené studium 25.01.2023 229 kB 232x
Počty přijímaných žáků 25.01.2023 233 kB 377x
Vyuč se řemeslu - získáš respekt
Střední škola řemesel, Frýdek-Místek, příspěvková organizace