Virtuální
prohlídka
Co získáš studiem u nás ? Více informací
Úvodní strana
Menu - HLAVNÍ MENU

Aktuální informace

Přijímací řízení 2022/23

Informace k přijímacímu řízení naleznete   zde.

Tiskopisy k přijímacímu řízení naleznete   zde.

 

Ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů do tříletých oborů na www.ssremesel.cz nejdříve 22. dubna 2022.

Seznam přijatých uchazečů do čtyřletých maturitních oborů a do nástavbového maturitního studia bude zveřejněn na www.ssremesel.cz nejdříve dne 28. dubna 2022 po 12:00 hod. a nejpozději do 2. května 2022 do 12:00 hod.

 

Čtyřleté maturitní obory a nástavbové studium:

Všichni uchazeči o čtyřleté maturitní obory a nástavbové studium budou konat jednotnou přijímací zkoušku z českého jazyka a z matematiky s využitím centrálně zadávaných testů vydaných Cermatem. Součástí přijímacího řízení bude hodnocení výsledků ze základní školy.

1. řádný termín přijímacích zkoušek je 12. 4. 2022.

2. řádný termín přijímacích zkoušek je 13. 4. 2022.

 

Učební obory:

Do všech učebních oborů budou uchazeči přijímání na základě výsledků ze základní školy.

 

Učební obory pro žáky se specifickými vzdělávacími potřebami:

Do všech učebních oborů budou uchazeči přijímání na základě výsledků ze základní školy. Uchazeči musí doložit vyšetření Speciálního pedagogického centra s doporučením o zařazení do tohoto oboru.

 

1 leté zkrácené studium:

Uchazeči o uvedené obory nekonají přijímací zkoušky.


Poslední změna: 28.01.2022 - 14:45

Zpět
Vyuč se řemeslu - získáš respekt
Střední škola řemesel, Frýdek-Místek, příspěvková organizace