Aktuální informace
archiv novinek
EduPage 06.09.2021 Více
Sportovní den 05.12.2019 Více
Erasmus+ 11.11.2019 Více
Soutěž SUSO 11.06.2019 Více
Erasmus+ 01.04.2019 Více
Stipendium MSK 01.05.2017 Více
Infotherma 2016 19.01.2016 Více
Virtuální
prohlídka
Kořenový
certifikát
Co získáš studiem u nás ? Více informací
Úvodní strana
Menu - HLAVNÍ MENU

Profesní kvalifikace

Umíte řemeslo a nemáte výuční list? Máte zájem jej získat?

Nabízíme získání vyučení v oborech:
Elektrikář
Elektrikář silnoproud
Truhlář
Instalatér
Tesař
Zedník

Jaká je cesta k získání výučního listu profese, kterou ovládáte?

Varianta A:
ZKOUŠKY K UZNÁNÍ PROFESNÍ KVALIFIKACE DLE ZÁKONA Č.179/2006
Výuční list lze získat po složení závěrečných zkoušek, ke kterým se lze přihlásit po předložení Osvědčení o získání profesní kvalifikace.
Podle zákona č.179/2006 nabízí naše škola možnost složení zkoušky před autorizovanou osobou k uznání profesní kvalifikace a následně požádat o složení závěrečné zkoušky v těchto oborech:
Elektrikář (kód: 26-51-H/01, Elektrikář silnoproud kód: 26-51-H/02) lze požádat při předložení těchto Osvědčení o získání profesní kvalifikace:
26-017-H Montér elektrických instalací
26-020-H Montér slaboproudých zařízení
26-019-H Montér elektrických rozváděčů
26-021-H Montér hromosvodů
26-018-H Montér elektrických sítí

Truhlář (kód: 33-56-H/01) lze požádat při předložení těchto Osvědčení o získání profesní kvalifikace:
33-002-H Stavební truhlář
33-001-H Truhlář-nábytkář 

Tesař (kód: 36-64-H/01) lze požádat při předložení tohoto Osvědčení o získání profesní kvalifikace:
36-051-H Tesař

Instalatér (36-52-H/01) lze požádat při předložení těchto Osvědčení o získání o získání profesní kvalifikace:
36-003-H Montér vnitřního rozvodu vody a kanalizace
36-004-H Topenář
36-005-H Montér vnitřního rozvodu plynu a zařízení

Zedník (kód: 36-67-H/01) lze požádat při předložení Osvědčení o získání profesní kvalifikace:
36-020-H Zedník 

Podrobný popis požadavků na jednotlivé kvalifikace umožňující jejich uznávání naleznete v hodnotících standardech na stránkách http://www.narodni-kvalifikace.cz/   .

Bližší informace poskytne a dotazy Vám zodpoví:
Mgr. Vladan Šigut, tel.: 558 421 241, e-mail: sigut@ssremesel.cz

Závěrečné zkoušky k získání výučního listu nejsou pro účastníky zpoplatněné.  Jednotlivé zkoušky z profesních kvalifikací a případné přípravné kurzy však úhradě podléhají!

Varianta B:
FORMOU UZNÁNÍ PŘEDCHOZÍHO VZDĚLÁNÍ A VYKONÁNÍ ROZDÍLOVÝCH ZKOUŠEK DLE ZÁKONA Č.317/2004 (ŠKOLSKÝ ZÁKON)
Termíny dle domluvy.

Bližší informace:

Mgr. Vladan Šigut, tel.: 558 421 241, e-mail: sigut@ssremesel.cz

Vyuč se řemeslu - získáš respekt
Střední škola řemesel, Frýdek-Místek, příspěvková organizace